Sp-lederen ber om geografiske tilpassede koronatiltak