Slik vil politikerne bruke 68 mill. fra everksalget