Oppdal Sp har vært i sonderingsmøte med tre partier

foto