Skal vise hvordan sentrum kan utvikles når ny E6 kommer på plass