Bruker: Saltet er noe svineri. Vegvesenet: Vi bruker mindre salt i Gråura