Bedøvde ørreten med strøm for å sjekke gytingen

Ørret Foto: Eric Engbretson