På grunn av tekniske problemer sendes kommunestyremøtet på plattformen Vimeo og ikke via kommunens egen hjemmeside. Du må dermed gå til en egen lenke på Vimeo.

Se møtet her!

Kommunestyret skal i dagens møte blant annet ta stilling til salg av en kommunal tomt i Oppdal sentrum som et eiendomsselskap har inngått opsjonsavtale på å kjøpe.

Den saken skal etter planen behandles bak lukkede dører.

Men OPP har bedt ordfører Elisabeth Hals om å åpne dørene ettersom det meste i saken allerede er kjent gjennom artiklene i OPP - med unntak av takstene som spriker og politikernes begrunnelse for avslaget de ga kjøperne i formannskapet.

Debatten om den skal lukkes vil uansett gå for åpne dører.

Men før dagens 23 saker ruller i vei, skal vi gjennom tre orienteringer.

Med fire interpellasjoner som dessert til slutt er det en tung meny politikerne serverer lyttere av Radio E6 og seere denne torsdagen.

Og hvis alle politikerne har lest gjennom alle sakene og vedleggene, har de dessuten fått en alvorlig tung forrett.

Totalt omfatter dagens saker nemlig 1340 sider.

Det er drøy kost.

Her er dagens kjøreplan - ihvertfall før eventuelle endringer i møtet:

Saksliste

Orienteringer: • Villreinsenteret v/Are Endal Rognes • Utdeling av boken "Kampen om Dovrefjell" v/Foreningen Bevar Dovrefjell mellom istidene Sverre Løvaas • Overforbruk for legehelsetjenester 2023 v/kommunedirektør Morten Johan Johansen

Saksliste:

24/17 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra forrige møte og godkjenning av sakliste

24/18 Besøksstrategi for Oppdal - febr. 2024

24/19 Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034. Sluttbehandling

24/20 Forslag til detaljreguleringsplan for Skarvasslia hytteområde - ny 1. gangs behandling

24/21 Detaljreguleringsplan for Munkvoldhovden - Ny 1. gangs behandling

24/22 Forslag til detaljreguleringsplan for Mattishåggåsætra - Ny 1. gangs behandling

24/23 Detaljreguleringsplan for Håggåløkkja - ny 1. gangs behandling

24/24 Detaljreguleringsplan for P.K. Gorseths veg - Sluttbehandling

24/25 Detaljreguleringsplan for Rønningen Nedre, ny sluttbehandling

24/26 Detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 5 - klagebehandling

24/27 Finansreglement for Oppdal kommune

24/28 Økonomireglement for Oppdal kommune

24/29 Oppdal kommune - Innkjøpsstrategi 2024-2027, revidering og statusrapport per utgangen av 2023

24/30 Oppfølging av politiske vedtak per 31.12.2023

24/31 Selbu kommune som deltaker i Plankontoret kommunalt oppgavefellesskap

24/32 Søknad om utbyggingstilskudd til vannforsyning Liagården vannverk

24/33 Kontrollutvalgets årsmelding for 2023

24/34 Årsplan og møteplan for kontrollutvalget 2024

24/35 Søknad om utkjøring av alkohol fra Oppdalsmat as

24/36 Søknad om kjøp av tilleggsareal

24/37 Torgkjøkkenet - Søknad om videreføring av leieavtale

24/38 Kjøp av eiendom

24/39 Søknad om kjøp av tilleggsareal

24/40 Opsjon/kjøp av kommunal grunn, unntatt Offl. § 23 1. ledd. OPP har bedt om behandling av saken for åpne dører

Interpellasjoner

Interpellasjon fra AP v/ Magni Øveraas om NTNU-avtalen Interpellasjon fra V v/ Haakon Nordseth om tilrettelegging ved utfartsområder Interpellasjon fra SV v/ Tore Aasheim om boplikt Interpellasjon fra V v/ Haakon Nordseth om besøksstrategi-oppfølging