Storstilt utbedring utført til en pris godt under budsjett

foto