Lot seg imponere så mye av ildsjeler, at de donerte tre sykler til skole