Avventer ferdigstilling av flomsikring for å ta hensyn til hekkende fugler