Konkurrenter vil samarbeide for å hindre flom

foto