Gjenbruk i skiferindustrien kan skape arbeidsplasser

foto