Velforeningen til beboerne i Torgsenteret har sendt en henvendelse til Oppdal kommune. De har hevdet at det må søkes om bruksendring og med korrekt nabovarsel dersom det fortsatt skal drives nattklubb med diskotek i lokalene til Spisbar.

Det ble vist til at tidligere nabovarsel i 2007 og 2014 gjaldt drift av restaurant.

Styreleder Odd Nyberg i Torgsenteret tredje etasje velforening har også påpekt at kommunens utvidelse av skjenking fra kl 01:00 til kl 03:00 har gjort saken svært vanskelig for beboerne.

Mistet nattesøvn

I møte med kommunen fortalte beboerne om plagsom støy, risting og vibrasjoner fra bassen som står i lokalene til Spisbar. Samtidig ble det påpekt at støy fra uteareal ikke oppleves som plagsomt, men at støy fra bassen holdt dem våkne til klokken 03:00 i helgene.

Beboerne uttrykte overfor kommunen at de ikke ønsket å ødelegge for driften på Spisbar, men mente at det måtte være mulig å drive stedet uten at det gikk ut over nattesøvnen.

Beboerne ønsket at kommunen som første skritt for å løse problemet skulle ta kontakt med driverne av Spisbar, og invitere til samarbeid der de demper volum og bass slik at driften ikke går ut over kveldsro og nattesøvn.

Fjerner basshøytaleren

Møtet mellom kommunen og beboerne resulterte i at fagansvarlig for plan, byggesak og oppmåling Stine Mari Måren Elverhøi henvendte seg til Spisbar med en henstilling om at nivået på bassen tilknyttet lydanlegget ble redusert.

På bakgrunn av henvendelsen fra kommunen bekrefter Vegard Øverhaug ved Spisbar i en e-post til kommunen at subwooferen nå er fjernet fysisk.

- Det vil redusere bassen vesentlig, og helt fjerne muligheten for at DJ eventuelt finner ut at han skal skru opp utover kvelden, skriver Øverhaug i e-posten.

Videre skriver han at de vil gjennomføre støymålinger og snakke med fagfolk for å få en vurdering på hva mer som kan gjøres for å dempe lyden.

Øverhaug skriver at de ønsker sameksistens i bygget uten sjenanse for andre, og ber om tilbakemelding fra beboerne på de gjennomførte tiltakene.