Derfor er bondelagslederen kritisk til mer vern av Oppdal