E6 sør for Soknedal blir stengt i opptil en time tirsdag 22. mai fra kl. 2245-2345.

Den påfølgende timen etter at stenginga vil det bli kortere stans av E6-trafikken for opprydding, sikring av skjæring og utsetting av rekkverk.

Det er ingen lokale omkjøringsmuligheter i området. Omkjøring via fv. 700 og E39 blir skiltet på Berkåk, Orkanger og Klett.

- I forbindelse med at vi bygger ny E6 gjennom Soknedal, må vi i sørenden av anleggsområdet ta ned en høy og bratt fjellskjæring. Denne skjæringa er utfordrende å håndtere. Derfor må vi stenge vegen en kort periode, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Det kan også bli aktuelt å stenge E6 i opptil en time torsdag 24. mai i tidsrommet kl. 2245-2345, avhengig av hvordan arbeidet med å ta ned skjæringa går.