Duoen har turnert i Europa sammen. Nå vender de hjem

foto