Arne foran huset han bygde på 70-tallet på Trøhaugen, hvor han fortsatt bor. Foto: Maren Skarsheim

Arne (89) bygde opp det som er blitt en av Oppdals største bedrifter

Arne Hoel har bokstavelig talt vært med på å bygge Oppdal til det det er i dag, fra bunnen av. Bedriften han skapte har beredet grunnen for industri, næring og hytter.