50 DNT-hytter rammes: – Mest inngripende tiltak på 150 år