Her er den nye økonomisjefen i Oppdal kommune

foto