I dagens møte i Rennebu formannskap, ble brevet fra ordfører Kirsti Welander i Oppdal kommune tatt opp til drøfting.

I brevet inviterer Oppdal kommune sine naboer i nord til å fortsette samtalene om en kommunesammenslåing, basert på fylkesmannens tilråding i saken.

I sin innledning til formannskapet, orienterte fungerende ordfører Marit Bjerkås representanene om sakens utvikling.

Fylkesmannen har, etter kommunestyrets vedtak, lagt frem sin innstilling, der han anbefaler at en sammenslåing mellom de to kommunen kan skje fra 2025, altså fem år senere enn opprinnelig tenkt.

Hører på folket

Fylkesmannen presiserer dog at Rennebu fortsatt kan stå alene.

- Fylkesmannen har lagt vekt på de gode prosessene vi har hatt, men uttrykker respekt for resultatet av folkeavstemningen og kommunestyrets vedtak, sa Bjerkås i sin innledning.

Formannskapets medlemmer la vekt på folkets klare tale, og aktet å rette seg etter dette, uavhengig av eget personlige syn på saken.

- Saken er landet. Men jeg stiller meg spørsmålet om det var noe feil med prosessen, når det er vi som har vært med på denne, også er de som er mest positive til en sammenslåing, undret Eli Krogstad (H/V), men la til;

- Vi må fortsatt snakke sammen, selv om det ikke blir en sammenslåing, for vi vil ha samarbeid.

Noe resten av formannskapet var enige i.

- Vi skal respektere folkemeningen, for det var klare tall som kom frem. Vi skal utvikle samarbeidet med Oppdal, men en sammenslåing, den saken er død, sa Per Arild Thorsen (Krf).

Hvorfor ikke folkeavstemning i Oppdal?

Rolf Arne Bruholt (Sp) understreket at også de hadde lovet å ta hensyn til folkeavstemningen.

- Det var klar melding fra folket, og vi har sagt at vi skal høre på dem. Saken er ferdigbehandlet, og nå håper jeg vi får ro, slik at vi kan bruke energien på andre saker, sa han.

Arve Withbro (Ap) sluttet seg til sine kolleger i formannskapet. Samtidig antyder han en viss undring til prosessen som ble gjennomført i Oppdal.

- Det er folket som har valgt meg inn i lokalpolitikken, og da hører jeg på dem. Men jeg undrer meg litt på hvorfor ikke Oppdal ville gjennomføre en folkeavstemning. Betyr det at folkemeningen ikke betyr noe for dem?, sa han.

Godt naboskap

Samtlige representanter i formannskapet ønsker å fortsette samarbeidet med Oppdal, selv om det er uaktuelt med en kommunesammenslåing på nåværende tidspunkt.

- Vi er godt kjent med tallene, vi vet vi må stramme inn, og sentraliseringstrenden kommer ikke til å stanse. Jeg har oppfattet både ja og nei siden slik at vi skal fortsette å utvikle samarbeidet med Oppdal. Nå ønsker vi å bygge godt naboskap, sa Marit Bjerkås, for anledningen møtets ordfører i Ola Øie sitt fravær.

Samarbeid på nye områder

Formannskapet gav så enstemmig ordføreren fullmakt til å utforme svarbrev til Oppdal kommune på bakgrunn av kommunestyrets vedtak den 22. september. I brevet oppfordres det til å styrke samarbeidet mellom de to kommunene gjennom dialog og møter, for å jobbe til det beste for regionen.

- På bakgrunn av de utfordringer som kommer i årene fremover, bør nåværende samarbeid gjennomgås, og det bør vurderes samarbeid på nye områder, sier et enstemmig formannskap i Rennebu.