- Det varmet både mitt mors- og ambulansehjerte

foto