- Jeg tror vi alle vil sette mer pris på fellesskapet som skolen gir

foto