Sommersesongen er toppsesong for veikroa midt i et av Trøndelags mest trafikkerte kryss.

Så godt som all biltrafikk mellom Sør-Norge og Trøndelag og videre nordover passerer kroa.

Her på Berkåk veikro kan gjestene få dekket sine viktigste behov for hvile og bespisning, i tillegg til å fylle drivstoff.

De kan tilby overnatting i totalt 18 moderne rom med 77 sengeplasser, lekeplass med både dyr og «Gråtass», bobilparkering med tømmeanlegg, dusj- og toalettanlegg og ladestasjon for elbiler.

Likevel er det veikroa som er mest kjent, og var nominert til næringslivsprisen også i 2013.

Familiebedrift

– Vi har mange faste gjester, både blant de veifarende og ikke minst blant lokalbefolkningen, forteller daglig leder Anne Karin Nyberg.

Hun driver veikroa sammen med mannen Jan Arve og sønnen Inge Olav, som har fått ansvaret for bensinstasjonen og den framtidsrettede delen av driften.

–Vi har tre sønner, og alle har nå kommet inn på eiersiden.

–På den måten har vi tenkt på framtida, selv om en planlagt omlegging av E6 er litt som et spøkelse for oss, legger hun til.

–E6 utenom sentrum vil nok medføre en helt annen hverdag for oss, og mange vil nok bli overrasket over effekten av flyttingen.

–Det gjør at vi må tenke oss veldig nøye om med tanke på nye investeringer.

Anne Karin forteller at de likevel har valgt å ikke fokusere så mye på det, og at de heller satser på effektivisering og utvikling av den driften de har.

–Det som er aller viktig for oss er fornøyde kunder, sier Anne Karin, og forklarer hvorfor hun tror de har lyktes.

Forutsigbarhet og kvalitet

– Vi har aldri lenet oss tilbake, og tenkt at det er godt nok.

–Det er det aldri, og det er alltid noe å forbedre, sier hun.

Hun viser også til at forutsigbarhet er viktig, ikke minst faste åpningstider. Berkåk veikro er åpen hver dag hele året, med unntak av 1. juledag.

–I tillegg vet vi at vi har kvalitet på alt vi tilbyr, forteller hun.

Som et nytt tilbud kan de nå tilby en sunn og god norsk frokost. Et tilbud som er blitt godt mottatt både blant overnattingsgjester, tilreisende og lokalbefolkningen.

–Selv om vi har hurtigmaten som basis, prøver vi samtidig å fokusere på de mer sunne alternativene, avslutter Anne Karin.