Varslingssvikt etter E6-ulykke – politiet rykket ikke ut