Kappet 20 millioner, vil ikke kutte i sjefslønninger