Vraker det høyeste budet: Disse får kjøpe Vitnett

Daglig leder i Vitnett, Stig Otto Strand. Foto: Morgan Frelsøy