Vraker det høyeste budet: Disse får kjøpe Vitnett

foto