Legen slaktet skolene i bygda, og mente de gjorde elevene syke

foto