OPP vil eksperimentere og bruke AI på ulike måter for å frigjøre tid hos våre journalister og skape bedre produkter for våre lesere.

Det skal ikke skje på en måte som kan undergrave disse verdiene eller pressens etiske regelverk.

Teknologien er i rask endring og våre retningslinjer vil derfor bli oppdatert fortløpende.

  • Våre journalister skal forholde seg til innhold skapt av AI på samme måte som med andre kilder til informasjon; med åpen nysgjerrighet, varsomhet og kritisk blikk

  • All bruk av generativ AI skal gjennomleses manuelt og godkjennes før publisering

  • Våre journalister skal ikke dele upublisert materiale, konfidensiell informasjon og sensitive opplysninger med AI-tjenester. Dette fordi det ikke er mulig å vite sikkert hvordan ulike AI-tjenester behandler data som blir brukt i tjenestene deres.

  • Innhold generert av AI i våre produkter skal merkes tydelig og forståelig, slik at leserne vet når det har konsumert innhold hvor AI har vært tatt i bruk. Når AI har blitt brukt i tidlige faser av den journalistiske prosessen, for eksempel som et hjelpemiddel til informasjonsinnhenting eller oversettelse av språk, er det ikke nødvendig å opplyse om det

  • Illustrasjoner, grafikk og modeller laget av AI skal godkjennes av en redaktør. Det understrekes av dette kun gjelder illustrasjoner. Det er ikke tillat med fotorealistiske bilder. Leserne av OPP skal aldri være i tvil om hva som er ekte fotografi og hva som er generert av AI

  • OPP er ansvarlige for alt vi publiserer, også for innhold laget med hjelp av AI eller andre teknologier.