Gir fellingstillatelse på ulv etter funn av døde lam