Rekordomsetning i fjor: Slik er utviklingen første halvår