- Vi skal ta vare på dem som har bygd opp Oppdal og samfunnet vårt