Inger Hilde Myrbekk og Bente Eggen Haugan er henholdsvis leder og nestleder i FAU ved Innset skole. De sier at meldingen om en mulig nedleggelse av skolen og barnehagen i grenda ikke kom direkte uventet.

- Men det kom likevel nokså bardus på oss denne gangen. Rådmannen sier at vi blir informert i god tid, men det er vi ikke enige i. Det er tross alt bare knappe to måneder til vedtak skal gjøres i kommunestyret, og det er mye som må klargjøres i mellomtiden, ikke minst i forhold til ungene. Vi blir både trist, lei oss og en smule forbannet, sier de.

Myrbekk og Eggen Haugan føler også at grendeskolen blir en salderingspost i forhold til ny hall og at det ble et nei til sammenslåing med Oppdal.

- Misforstå oss rett, vi er absolutt for at hallen fikk nødvendig ansiktsløfting. Jeg var til og med og stemte for bevilgningene i kommunestyret. Men det må jo få noen ringvirkninger, i tillegg til at det ble nei til sammenslåing, sier Eggen Haugan.

Damene i FAU-ledelsen på Innset undrer seg på om administrasjonen har tenkt på de økte kostnadene en nedleggelse av skole og barnehage medfører.

- Vi tror ikke noe på at kommunen sparer tre millioner kroner på å legge ned skolen og barnehagen vår. Man kan ikke bare trekke ut kontakten, for det er blant annet en samfunnsdel i bygget som fortsatt skal driftes av kommunen. Det vil også bli økte utgifter til skoleskyss, og vi ser ikke bort fra at flere av ungene i barnehagene havner i en barnehage i Oppdal, med de kostnadene det medfører kommunen, mener de.

Inger Hilde og Bente vil ikke uttale seg ytterligere om saken på nåværende tidspunkt. Det får vente til neste uke.

- Det skal holdes et felles foreldremøte tirsdag kveld, og etter denne vil vi utarbeide en felles uttalelse fra foreldrene ved skolen og barnehagen, sier de.