Samtidig synker ledigheten med seks prosent. Det er nå 3 933 arbeidsledige i fylket, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Legger vi til andelen arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak har vi en bruttoledighet på 2,9 prosent. Snittet for landet ligger på 2,8 prosent helt ledige, med en bruttoledighet på 3,5 prosent.

I Oppdal gikk 61 mennesker uten arbeid i oktober. Dette tilsvarer 1,7 prosent arbeidsstyrken i kommunen, og er en nedgang på 14 prosent. Ti færre personer var uten jobb sammenlignet med fjoråret.

I Rennebu var 18 personer uten arbeid i oktober. Det er 1,4 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Tre færre gikk uten arbeid i denne måneden. Dette tilsvarer en nedgang på 14 prosent.

13 kommuner har under to prosent ledighet

Over halvparten av fylkets kommuner har en ledighet på under to prosent. Lavest ligger Osen med 0,6 prosent fulgt av Snillfjord med 0,8 prosent. Osen er også den kommunene hvor ledigheten synker mest, her er ledigheten halvert siden oktober i fjor.

Også i Ørland har ledigheten gått kraftig ned, med  47 prosent færre ledige. Høyest ledighet finner vi i Rissa med en ledighet på 4,2 prosent. Selv om ledigheten fortsatt er relativt høy i kommunen, har den gått ned med 24 prosent fra i fjor.

I Trondheim er det 2 471 helt ledige, som utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra fjoråret på 178 personer, tilsvarende syv prosent.

Justert for sesongsvingninger på arbeidsmarkedet har ledigheten i Sør-Trøndelag holdt seg stabil på 2,5 prosent de siste fem månedene.

Høyere etterspørsel etter arbeidskraft

Etterspørselen etter arbeidskraft er betydelig høyere i år enn i fjor.

–  Det er økende stillingstilgang innenfor flere yrkesgrupper. Spesielt stor er økningen innen bygg og anlegg, men også innenfor industri ser vi at bedriftene etterspør langt flere i år enn i fjor. En høy etterspørsel etter arbeidskraft er gode nyheter for arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i NAV Sør-Trøndelag.

Flere får tilbud om arbeidsrettede tiltak

Sammenliknet med oktober i fjor har antallet i et arbeidsrettet tiltak økt med mer enn 90 prosent og over 1 000 arbeidssøkere er i et tiltak gjennom NAV ved utgangen av oktober. Den største prosentvise økningen er det lønnstilskudd som står for.  – Vi er positive til den økte bruken av lønnstilskudd da vi ser at tiltaket  ofte gir mulighet for varig arbeid. Arbeidssøkeren blir ansatt i bedriften og får ordinær lønn, mens bedriften får et tilskudd til lønnen. Vi vil tilby flere lønnstilskudd og andre arbeidsrettede tiltak i 2016, sier Wigum.