- Når vi ser tilbake på 2017 har kommunereform og søknad fra noen innbyggere sør i Rennebu om grensejustering mellom Oppdal og Rennebu vært krevende saker i begge kommunene. Hvordan synes du at kommunen har taklet disse sakene og hvordan synes du selv at du har håndtert saken?

- Det er vanskelig å «gjera alle til lags» og utfordringen til kommunestyret er å kunne håndtere slike saker i et perspektiv som skal ivareta hele kommunen. Kommunereform og grensejustering har vært to meget utfordrende saker for Rennebu som har ført til delvis sterke meningsytringer. Jeg har lært kommunen å kjenne på en ny måte, og debatten tror jeg vil bidra til å komme videre.

Nå står vi der vi står, og må ta utgangspunkt i det. Uansett hvilke utfall vi får av disse sakene er jeg innstilt på å samarbeide med alle delene av kommunen, og jobbe for at Rennebu fortsatt skal være et godt sted å være.

- Hvordan har disse sakene så langt påvirket deg som ordfører, og ditt forhold til nabokommunen og din ordførerkollega?

- Det har vært slitsomt til tider å balansere disse sakene, men jeg har funnet styrke i befolkningen i Rennebu og mine kollegaer i politikken. Når det gjelder nabokommunen har vi hatt ulike syn og ser på sakene fra to ulike sider. Det har nok dessverre ført til et noe mer anstrengt forhold.

- Behandlingen av kommunebudsjettene i Rennebu og Oppdal nå i desember viser to kommuner med svært ulikt økonomisk handlingsrom. Er det ikke da et paradoks at Oppdal gjerne ønsker en sammenslåing, mens Rennebu sier nei? Hvorfor tror du det er slik?

- Rennebu har, som mange andre kommuner i Norge, valgt denne løsningen. Rennebu er en sammensatt kommune som grenser i flere retninger og har tilknytning i flere akser.

- Hvis du ser på noe positivt som du har bidratt til for kommunen din i 2017, hva vil du da framheve?

- Som ordfører forsøker jeg å ivareta våre interesser. Det er vanskelig å trekke ut spesielle ting, men jeg vil skryte av hvordan vi som kommunestyre jobber sammen. Jeg vil spesielt trekke frem mulighetene Rennebu har; kommunen har så mange fortrinn som jeg føler selv har forsøkt å fremheve.

- Er det noe du har vært med på politisk i året som har gått og som har skuffet deg, og som du gjerne skulle sett ha blitt håndtert på en annen og bedre måte?

- I etterkant av saken med skolestrukturen ser jeg at vi skulle brukt lengre tid på prosessen. Resultatet ville muligens blitt det samme, men slike prosesser krever bred involvering av ansatte og innbyggere.

- #metoo-kampanjen har preget nyhetsbildet den siste tiden. Hvis du ser på den kampanjen fra din egen kommune sitt ståsted; hvor godt rustet er din kommune til å takle utfordringer som #metoo-kampanjen tar opp?

- Vi skal respektere hverandre og våre grenser. Å bli godt nok rustet til å takle slike situasjoner, er en kontinuerlig prosess. Jeg opplever miljøet i Rennebu kommune som godt, men man vet aldri. Det kan være godt skjult og jeg håper at de som eventuelt måtte bli utsatt for noe slikt noe sier fra, så vi får tatt tak i det.

- Nettrollene ser ut til å få stadig større oppmerksomhet og makt på sosiale medier. Hva er dine tanker rundt dette? Har du selv følt at du har blitt begrenset i oppdraget som ordfører med fare for å bli trollet på sosiale medier og hva er ditt råd til unge mennesker når det gjelder nettrollene?

- Sosiale media har blitt en arena hvor mennesker får uttrykke seg. Der som andre steder er det viktig å fokusere på sak og ikke person. Det er skjedd store forandringer i forhold til å uttrykke seg. Personlig har jeg en høy toleranse for det som uttrykkes, men legger merke til at det til tider kan være tøft. Jeg vil oppfordre oss voksne til å tenke over hva vi publiserer, spesielt med tanke på at mange barn også leser det vi skriver.

Mitt råd til unge mennesker er at man må tenke grundig gjennom det man har tenkt til å publisere på sosiale medier. Man bør tenke igjennom hvilke personlige opplysninger man velger å publisere, hva man skriver til andre igjennom anonyme eller offentlige sider og hvilke bilder og videoer man velger å publisere av seg selv.

- Snart er det nytt år, og nye muligheter. Hva er ditt største ønske for kommunen din i 2018, og hva tror du blir de største utfordringene i tiden framover?

- Mitt største ønske er at vi sammen drar i samme retning. Vi har alle forskjellige mål her i livet, men om vi skal være en sterk kommune er det utrolig viktig at vi jobber sammen mot samme mål. Da må vi noen ganger legge personlige anliggender bak oss og forsøke å se ting i et større perspektiv. Ønsker vi utvikling, er det opp til hver enkelt av oss.

- Julen er for mange en familiehøytid der man har sine nærmeste hos seg. Likevel er det mange som opplever julen som en prøvelse fordi de føler seg ensomme, hva tenker du kommunen og lokalsamfunnet kan gjøre for disse menneskene?

- Det å ta seg tid å besøke noen er absolutt det viktigste. Jeg føler at lokalsamfunnet i Rennebu er opptatt av våre medmennesker, både som enkeltmennesker og via for eksempel Frivilligsentralen.

- Hvordan synes du din kommune har håndtert flyktningspørsmålet; hvor flink føler du at din egen kommune er til å hjelpe og bistå flyktninger som man har tatt imot og hva mener du eventuelt kan gjøres bedre?

- Jeg har tidligere skrytt av måten vi har tatt imot flyktninger. Det er også et eksempel på hvor viktig det er at alle stiller opp. Vi har hatt besøk i kommunestyret av flere av våre nye landsmenn og kvinner. Deres største ønske er å lære seg språket, å ha eget sted å bo, jobb slik at de kan betale sin skatt til Norge. Enkelte aktører i næringslivet i Rennebu har allerede ansatt flere av våre nye landsmenn, og det gleder meg stort. Da er vi på rett vei.

- Dersom du kunne være redaktør i Opdalingen og bestemme innholdet i en utgave; hva slags tema og hva slags vinkling ville du da ha valgt?

Som redaktør har jeg villet fokusere på mulighetens land. Vi sitter på store verdier i regionen som venter på å bli utnyttet. Som redaktør hadde jeg ville forsøkt å skape optimisme og tro.

- Det er snart lokalvalg; vurderer du å stille som ordførerkandidat igjen dersom partiet ber deg om det? Hva er det som gjør at du gjerne vil prøve en periode til /ikke ønsker en ny periode?

Om spørsmålet kommer vil jeg vurdere det seriøst. Jobben som ordfører er spennende, og jeg opplever de fleste dagene som meget positive. Samtidig har jeg opplevd en periode som har vært turbulent, og jeg har sagt til meg selv mange ganger at om jeg ikke får utrettet noe positivt for kommunen, bør jeg finne meg en annen jobb.

- Hva vil du si er din politiske hjertesak – og hvorfor er denne saken så viktig for deg?

- Min hjertesak er å være politisk entreprenør, det å skape utvikling. Har forsøkt å være aktiv i forhold til næringsliv og bolyst. Jeg har i stor grad forsøkt å være positiv for egen kommune. Det er også viktig for meg at innbyggere skal føle at de blir ivaretatt.

- Arbeidsplasser og et levende næringsliv er viktig for kommunen. Hva har du bidratt med som ordfører for å skape nye arbeidsplasser, trekke næringsliv til kommunen og bidra til grobunn for livskraftig og bærekraftig næringsliv?

- Jeg har vært i dialog med flere bedrifter om etablering i Rennebu. Jeg har vært aktiv i forhold til grønn fjellhageby som jeg har stor tro på. Ny E6, jernbane og videre satsing på bredbånd er viktige saker som det jobbes med og blir meget viktige også i tiden fremover.

- Helt til slutt, om du skulle sende en julehilsen til kommunens innbyggere begrenset til 320 tegn (2 x Twitter-melding), hva ville stå i den meldingen?

- Jeg er utrolig stolt av å være ordfører i Rennebu kommune, og er glad for å representere dere. Takk til dere alle som har bidratt i å framsnakke hverandre og den flotte kommunen vår. Takk til alle som gjør en innsats for kommunen om det er jobb eller frivillig arbeid. Det er i motbakke det går opp og fremover. Jeg vil ønske hver og en av dere en riktig god jul og jeg ser frem til å fortsette jobben for Rennebu kommune i 2018.