Heissjefens oppfordring etter festing i bakken: - Ta det litt rolig og drikk vann