Ungdommen ligger ikke på latsiden i skoleferien: – Jeg tror arbeidserfaring er viktig