Varsler ansettelsesstopp og sluttpakker: Her trykker politikerne på angreknappen

foto