Ungdommene har svaret: Derfor velger de humanistisk konfirmasjon

foto