Merker at renteskruen strammes til: - Flere ber banken om råd