Begynner å haste om oppdalinger vil drive skog

foto