Statens naturoppsyn: Har ikke registrert ynglinger i området

foto