Onsdag kveld ble nytt vaktselskap stiftet i Oppdal; aksjekapital er allerede innbetalt og papirene oversendt Brønnøysundregistrene.

De seks eierne er Tomas Rosset (tidligere vekter i det gamle selskapet), Odd Erik Forbregd (tidligere vekter i det gamle selskapet), Asbjørn Liberg (tidligere styremedlem i det gamle selskapet), Stein Bjørgen, Young Selvåg (ektefelle med tidligere styreleder og daglig leder i det gamle selskapet) og Sigbjørn Kjenstad (godkjent kursholder, Østlandet).

Styreleder i det nye selskapet er Tomas Rosset. Det øvrige styret består av eierne Young Selvåg, Odd Erik Forbregd, Stein Bjørgen, samt Knut Erik Libakk som ikke har eierinteresser i selskapet.

Daglig leder er ennå ikke ansatt. Selskapet har allerede mottat søknader fra folk som vil jobbe for firmaet.

- Det er mange som er interessert i at det nye selskapet skal komme i drift så fort som mulig, og det er flere prosesser på gang for at vi skal få aktuelle godkjennelser på bordet så raskt som mulig, forteller Tomas Rosset til Opdalingen.

Det nye selskapet har ikke anledning til å tre inn i avtaler fra det gamle selskapet før nødvendige tillatelser er innhentet, men dette jobbes det med i samarbeid med advokater og poltiet, forteller Rosset.

Regnskapet på stell

Bobestyrer advokat John Aksel Stav opplyser til Opdalingen at han nå har hatt anledning til å se nærmere på regnskap og andre papirer for det konkursrammede Vaktformidling.no, og han berømmer måten blant annet det er blitt ført regnskap på i bedriften.

- Regnskapet er på overraskende godt stell i forhold til andre selskaper som er i samme situasjon, forteller Stav.

Han forteller også at det nå jobbes intenst for få kursdeltakere som er i ferd med å avslutte sine kurs skal få godkjent disse og bli autorisert som vektere.

Bobestyreren forklarer også siden kursavgift som ble innbetalt på forskudd for kurs som ennå ikke er gjennomført ble innbetalt til det selskapet som konkret avholder kurset og ikke Vaktformidling.no, så går ikke disse pengene inn i konkursboet og kursdeltakerne vil dermed få tilbakebetalt pengene sine.

Dette blir også bekreftet av tidligere styremedlem i Vaktformidling.no Asbjørn Liberg ovenfor Opdalingen.

Møtte ikke på styremøte

Det er tydelig at det lenge har vært en intern konflikt i Vaktformidling.no, spesielt mellom hovedaksjonær Kåre Moen på den ene siden og Kenneth Selvåg og Roger Mogstad.

Tidligere denne uken gikk hovedaksjonær Kåre Moen ut på opdalingen.no og kritiserte styret og de andre eierne for ikke å ha avholdt styremøter i Vaktformidling.no på et år.

Asbjørn Liberg som tidligere styremedlem avviser denne kritikken.

- Det er riktig at det ikke ble avholdt noe styremøte i 2016 etter at jeg gikk inn i styret.  Det ble innkalt til to styremøter i fjor sommer for å gå gjennom regnskapet. Vedkommende som satt med aksjemajoriteten  møtte ikke. Han prioriterte heller et billøp i Sverige. Dermed kom styret ikke lengre og regnskapet ble da forsinket slik at Vaktformidling.no ble ilagt ett straffegebyr på ca 10000 kr, forteller Liberg.

- At vedkommende som har aksjemajoriteten  sier at han har sovet kan nok stemme, men han hadde 52 prosent av aksjene og kunne når tid som helst ha krevd styremøte, noe han ikke gjorde, slår Liberg fast.

Fikk tilbud om å selge seg ned

Liberg kan også fortelle at hovedaksjonær fikk en forespørsel om å selge seg ned; blant annet var en utflytta oppdaling interessert i å kjøpe seg inn.  Denne forespørselen kom i 2016 og Moen skulle tenke over tilbudet.  Da fire uker hadde gått hadde den potensielle kjøperen ikke fått svar og trakk seg.

- Det har vært mye fram og tilbake i denne saken, hva gjør egentlig en velrennomert, pensjonert politimann opp i alt dette styret?

- Jeg interesserer meg for jobben og for bransjen. Jeg liker svært lite at det blir fremstilt som om man holder på med ting som ikke tåler dagens lys. Jeg og de andre kursdeltakerne har lagt ut for egne utgifter, jeg har selv stilt opp for selskapet flere ganger uten godtgjørelse og det er overhodet ikke snakk om å tjene seg rik, presiserer Liberg, som nå ser fram til å være en del av det nye vaktselskapet.