Det skjer med jevne mellomrom; lokalavisa skriver om det og folka i Statens Naturoppsyn (SNO) uttaler seg; om uvettige turister som går for nære inn på moskusdyra på Dovre.

Denne høsten har det vært spesielt mange tips til redaksjonen om naturfotografer og guidede grupper som gir blaffen i den anbefalte sikkerhetsavstanden på 200 meter.

Jakten på det perfekte moskusbildet frister ikke bare tilfeldige turister og amatørfotografer til å gå tettere på enn anbefalt, bildet ovenfor viser en gruppe fotografer på en guidet tur som går helt inn på den hvilende flokken med moskus.

Når gruppa, på cirka 20 personer, ikke får gode nok bilder fordi dyrene ligger med ryggen til og på grunn av lyset, reiser hele gruppa seg, går rundt dyrene og fortsetter fotosafarien.

- Nå har jeg ikke sett bildene, men på generelt grunnlag kan jeg si at dette er respektløs oppførsel, både med hensyn til egen sikkerhet, men også i forhold til dyrenes velferd, uttaler Frode Aalbu i SNO.

- Det at dyrene utsettes for menneskelig kontakt på en slik måte, gjør at dyrene må forholde seg til mennesker hele tiden og dette vet vi er plagsomt og stressende for dyra.

Aalbu forteller også at en slik oppførsel kan oppleves respektløst av dem som faktisk følger anbefalte retningslinjer, som sitter i timevis på riktig avstand og venter på blinkskuddet.

- Retten til fri ferdsel står sterkt og jeg er ikke sikker på at en innstramming av regelverket vil føre til bedre forhold for dyrene.

De som driver med guiding og som tjener penger på denne aktiviteten bør kjenne sin besøkelsestid og gå foran med et godt eksempel, mener Aalbu.

Aalbu forteller at SNO med jevne mellomrom får henvendelser fra folk; turgåere, jegere og profesjonelle guider, som mener at enkelte strekker strikken for langt men hensyn til oppførsel ovenfor moskus.

Det er fritt opp til enhver å eventuelt anmelde forhold som man mener er i konflikt med gjeldende regler, men Aalbu forteller også at tolkningen av gjeldende regler kan være utfordrende, spesielt med tanke på den sterke retten til fri ferdsel og kravet til bevisførsel.