En av våre lesere har reagert på bensin- og dieselprisene i Oppdal, og spør hvorfor Oppdal har de høyeste prisene i Midt-Norge.

Ifølge vår leser var dieselprisen en helg hele 25 prosent høyere i Oppdal enn på Berkåk. Mens prisen på Circle K på Berkåk var 10,10 kroner, kostet den samme literen hos Circle K i Oppdal 12,59 kroner, eller 2,49 kroner høyere.

Leseren er kritisk til at Oppdal må betale mer enn på mindre sentrale steder i Midt-Norge, og stiller spørsmål om det foregår prissamarbeid i Oppdal for å holde prisene oppe.

Har vært billigst på Berkåk i mange år

Nå er ikke dette noe nytt. Opdalingen har omtalt saken flere ganger tidligere, blant annet i januar 2005. Da varierte prisen med 2,30 kroner mellom høyeste og laveste pris på 95 oktan bensin i Oppdal og Rennebu.

Det er uansett klart at det er en priskrig, noe som har pågått over lengre tid. Ikke internt i Oppdal, men mellom Oppdal og Berkåk, der Oppdal så langt har gått tapende ut. I Oppdal er drivstoffprisene usedvanlig lik til enhver tid på de tre bensinstasjonene i sentrum.

Vår leser har henvendt seg til Circle K Norge AS, etter at driveren har forklart at dette skyldes "lokal markedstilpasning".

– Kort fortalt er det enhver Circle K stasjon sitt kundeløfte å være konkurransekraftig på pris i lokalmarkedet, skriver Senior Manager Pricing Arve Rasmussen i Circle K Norge AS i svaret til vår leser, som samtidig innrømmer at prisnivået på drivstoff har vært høyere i Oppdal sammenlignet med flere av markedene i området rundt.

Avviser enhver form for priskoordinasjon

– Dette er den lokale forhandleren sitt ansvar, og betyr at det må fysisk observeres hvilke priser konkurrentene ligger på.

– Vi reagerer med andre ord på alle prisbevegelser (gitt en observasjon) i markedet.

På spørsmål om konkurranser mellom byer, byger og tettsteder, svarer Rasmussen:

– Hva jeg kan si er at det ikke er styrt sentralt fra oss som selskap. Og det eksisterer absolutt ingen samarbeid på noe som helst nivå mellom selskapene.

Rasmussen viser til at prissamarbeid er strengt forbudt gjennom lov i Norge, og at selskapet ikke aksepterer noen form for prissamarbeid eller priskoordinasjon blant selskapets forhandlere eller fra sentralt hold.

– Mulige årsaker til stor ulikhet som du nå opplever er større konkurranse i noen markeder og at noen aktører ønsker å ta / vinne tilbake markedsandeler, skriver Rasmussen.

Tror priskonkurransen blir mer intens i Oppdal

Han vil samtidig snu på påstanden om at Oppdal har landets dyreste drivstoff.

– Det er mer slik at Berkåk og noen andre tettsteder i området har blant landets laveste priser, skriver Rasmussen, og fortsetter:

– Alt jeg vet, ut fra erfaring, er at dette er forbigående. Jeg vil ikke bli overrasket om vi i nær fremtid ser at priskonkurransen er mer intens i Oppdal, mens områdene rundt vil ligge høyere i pris.

Daglig leder Magnar Hårstad i YX Oppdal lovte i 2011 at de skulle ta opp konkurransen og matche drivstoffprisene på Berkåk.

– Det varte ikke så lenge, Hårstad?

– Det stemmer at vi da gjorde et forsøk som varte et halvt år, sier han til Opdalingen. Men så ble vi stoppet fra sentralt hold.

– Vi har ikke YX-stasjon på Berkåk, men har alltid lurt på hvordan det har vært mulig at stasjonene på Berkåk selger så rimelig drivstoff, og jeg har forståelse for at folk reagerer på prisforskjellen.

Samtidig innrømmer Hårstad at priskrigen med Berkåk fører til omsetningstap for stasjonene i Oppdal.

Også Hårstad avviser at det er noen form for prissamarbeid i Oppdal.

– Men vi følger jo med på prisskiltene til hverandre, og justerer prisene etter det.

Ned på Berkåk-nivå om noen måneder?

– Samtidig er jo vi i bransjen forundret over at folk kan reagere på noen øre i prisforskjell på bensin, mens de uten videre betaler 30 kroner for en brus eller flaske vann.

Han viser også til at bensinprisene slett ikke er avskrekkende i Norge, og at de i land som for eksempel Spania har tilnærmet samme pris, selv om lønnsinntekt og kjøpekraft er langt lavere.

Likevel innrømmer Hårstad at priskonkurransen med Berkåk er et tema hos dem.

– Jeg tror at vi om noen måneder kanskje vil se at våre drivstoffpriser er nede på Berkåk-nivå, avslutter Hårstad.