Opdalingen har tidligere skrevet om mangelen på skilting for gående som kommer med buss eller tog fra Oppdal stasjon. Kjetil Mæhle jobber i Oppdal Taxi, og opplever stadig at turister og andre reisende ikke vet hvordan de skal komme seg til sentrum eller Skifer Hotel.

– Hver dag krysser folk rundkjøringen mellom Aunasenteret og Oppdalsbanken. Det er et under at ingen har blitt påkjørt, forteller en fortvilet Mæhle til Opdalingen.

For bare noen dager siden kjørte taxisjåføren gjennom rundkjøringen og så folk som skulle over veien.

– Man vet aldri om de hopper ut i veien eller venter til bilene har kjørt. Det er ikke trafikksikkert i det hele tatt, sier han.

– Trenger flere skilt

Per dags dato finnes det to små skilt som viser retningen til sentrum fra skysstasjonen.

– Det ene skiltet er stadig skjult grunnet arbeidsbiler som står parkert foran. Det andre ned mot kulverten tror jeg ikke alle får meg seg, forteller han.

Mange av de reisende som ikke er kjent i Oppdal kontakter taxi-sjåførene og spør om veien til hotellet.

– Det er for dårlig at det skal være sånn. De to kulvertene fungerer bra, men det skulle vært satt opp større skilt, mener Mæhle, som synes arbeidet med skiltingen tar altfor lang tid.

– Skilt er bestilt

Aleksander Husa ved tekniske tjenester i Oppdal kommune er klar over skiltproblematikken ved skysstasjonen.

– Vi har bestilt 15 nye veivisningsskilt for gående. Skiltene skal opp rundt skysstasjonen, ved hotellet og på torget utenfor Domus, sier Husa.

Han opplyser at det er bestilt en entreprenør som skal sette opp skiltene.

– Vi har mottatt flere av skiltene, men vi venter fortsatt på noen. Ting tar dessverre litt tid, forteller Husa.

– Hva er grunnen til at det har tatt så lang tid?

– Skiltplanen ble laget først på juni. Nå har det vært sommerferie og ting har gått litt tregt. Men nå er skiltingen like rundt hjørnet, og i løpet av et par uker håper jeg at de skal være på plass, forsikrer han.

Portal ved kulverten

Ved Oppdal stasjon skal det skiltes til sentrum og Skifer Hotel. Det skal også opp skilt på torget som viser veien tilbake til skysstasjonen.

– Skiltene som kommer opp skal ha avstandshenvisning, og det vil bli mange flere skilt rundt stasjonen, forklarer Husa.

I tillegg er det planlagt en ny portal over trappa ved kulverten ned mot torget. På skiltet, som vil bli lyssatt, skal det stå «velkommen til Oppdal». Frank Smed skal produsere portalen.

– Det tror vi blir veldig bra. Alle som kommer med toget eller bussen vil lett få øye på portalen, sier Husa, og legger til at den kommer på plass i nærmeste framtid.