Siste frist for kandidater til menighetsrådet

foto