– Jeg har sett på sosiale medier og på tv at det er diskutert konsekvenser av for mye databruk, som utfordringer når det gjelder psykisk helse, og nettmobbing, sier Senterpartiets John Torve.

Han mener også at det kreves mye av foreldrene som skal ha oversikt og følge med på hva som foregår på de digitale plattformene.

Han presiserer at han ikke har motforestillinger mot databruk i skolen, og at han mener det er både positive og negative sider ved det, som ved alt annet.

– Jeg ønsker å undersøke hvordan det står til i Oppdal.

Derfor ber han om en evaluering av skjermbruken i skolene.

Torsdag tok han opp tema i kommunestyremøtet.

– Det er jo litt underlig å ta opp skjermbruk i skolen når vi bruker såpass mye skjerm her også i kommunestyret, innledet Torve.

Spørsmålene han vil ha svar på fra oppdalsskolen er følgende:

– Om det er nok info til hjemmene om hvordan skjermbruk brukes i undervisningen og hvordan skjermbruken brukes pedagogisk.

– Blir håndskrift ivaretatt?

– Når digitale verktøy sendes med hjem og barna har hjemmelekse, har foreldrene nok oversikt over hva barna gjør på digital plattform?

– Verktøy som Showbie og Visma Min skole krever at foreldre har en digital plattform for å følge dem opp. Det kan være problematisk, hvordan følges dette opp?

– Må de digitale verktøyene være med hjem i sekken?

– Hva gjøres for å forhindre nettmobbing?

– Er lærebøker helt ute?

– Hvordan er det med digitale verktøy i Oppdalsskolen? Er det forskjellig praksis ved den enkelte skole?

Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Rådgiver i Oppdal kommune, Dordi Aalbu, svarte på vegne av kommunedirektøren.

– I Oppdal har elevene en-til-en iPad på barneskolene og PC på ungdomsskolen. I tillegg har en digitale skjermer i de fleste klasserom. Skolene i Oppdal er mobilfrie skoler som betyr at elevene ikke får bruke mobiltelefon gjennom skoledagen, sier Aalbu.

Hun forklarer videre hvordan iPad og PC brukes i undervisningen er tema på både foreldresamtaler og foreldremøter. Skolene opplever at undervisningen er blitt mer variert og gir mer aktivitet for elevene etter at digitale verktøy åpnet nye muligheter.

– Variert undervisning og elevmedvirkning fremmer elevens motivasjon.

Skolene mener at det er viktig for både digitale og analoge læremidler at de brukes riktig og på en god måte som fremmer læring.

– Disse faglige vurderingene må gjøres av fagpersoner i skolen. Lærerne gjør nøye vurderinger på hvordan man skal bruke de verktøyene de har tilgjengelig på en best mulig måte. Oppdalskolen har gode faglige resultat noe som tyder på at lærerne våre i stor grad lykkes med sine undervisningsmetoder, sier Aalbu til kommunestyret.

Flere muligheter for ulike utfordringer

De digitale verktøyene åpner for nye tilnærminger til læring, kanskje spesielt for de elevene som har ulike utfordringer på skolen.

– Eleven kan få lydstøtte, lesestøtte, skrivestøtte og andre former for faglig støtte som gjør at de klarer å prestere og vise hva de kan på en bedre måte. Når dette ligger i samme verktøy som alle andre bruker opplever man heller ikke at man skiller seg ut, sier Aalbu.

Torves spørsmål om lærebøker er også et ofte stilt spørsmål når tematikken diskuteres rundt om i landet. I en digitalisert hverdag kan det nesten virke som om de gamle metodene for lesing og skriving er forsvunnet.

Det er ikke tilfellet, i følge Aalbu.

– Skolene bruker fortsatt i stor grad blyant og skrivebøker i tillegg til iPad/PC. Håndskrift er en egen ferdighet som elevene utvikler parallelt med annen opplæring. I følge ny læreplan skal elevene etter 4.trinn kunne «skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur», sier Aalbu og legger til:

– Det er ikke slutt på å bruke lærebøker i skolene våre. Å benytte en god lærebok når det er hensiktsmessig i forhold til elevene, faget og temaet kan være det beste valget.

Det er kjøpt inn nye bøker på skolene for noen fag og noen trinn på oppdalsskolene. Men økonomien setter grenser for bruken av lærebøker.

– Det er ikke å underslå at innkjøp av lærebøker er stor kostnad og at økonomi setter noen begrensninger for dette.

For at foreldre enklere skal få informasjon om hva barna lærer brukes dataprogram som Showbie og Visma Min Skole.

– Barneskolene bruker dataprogrammet Showbie der foreldre får all info sammen med barna. Det stemmer at ShowbieAppen ikke er tilrettelagt for Android, men foreldre kan laste det ned som en snarvei som da fungerer som innlogging, noe som fungerer bra.

OPP undersøkte i vinter TV-bruk i matfri i oppdalsskolene. Selma Heggvold Skotte, Hanne Drivstuen, Linea Haavimb-Grytdal, Ivan Osipov, Arne Wammer Mjøen og Jo Andersen Løkkheim har TV i klasserommet på Drivdalen Oppvekstsenter, men den bruker de sjelden i matfri. Foto: Tore Brendryen

– Mange voksne er naive

Når det gjelder de digitale undervisningsverktøyenes bruksområder mener Aalbu at skolene har et tydelig standpunkt.

– Skolene har satt klare føringer på hva skole- iPad skal brukes til, noe også foreldrene er informert om. Der dette er en utfordring gjør skolene tiltak sammen med foreldre. Elevene har ikke tilgang på sosiale medier på skole-iPaden.

Det er ikke bare i skolen at den digitale hverdagen preges av datamaskiner, skjerm, og nettbrett. Aalbu kommer i sitt svar med en oppfordring til foreldrene når det gjelder bruk av disse verktøyene. Det er nemlig ikke bare barnas skjermbruk som burde tas i betraktning.

– Det bør slik jeg ser det knyttes større bekymring til barns skjermbruk på fritiden enn i skolen. Hva elever gjør på egne private digitale plattformer og verktøy er et foreldreansvar. Dette er et tema som tas opp både med elever og foreldre fra tidlig alder. Det jobbes mye med nettvett, både i skolen og som tema på foreldremøter. Forebyggende arbeid er viktig, og det er viktig å ta tak med det samme dersom noe blir oppdaget. Dagens barn og unge tilhører en generasjon som er på nett og lever en del av livene sine gjennom nett. Forbud er ikke veien å gå, men god opplæring, fokus på holdninger og foreldreveiledning er metoder som bør velges. Skolene prøver å bidra slik at foreldre blir mer forberedt i møtet med dette. Mange voksne er nok mer naive enn de burde være. Det er viktig at alle voksne også går i seg selv i hvordan de opptrer som rollemodeller i ulike fora på nettet.

Torve var i etterkant fornøyd med svarene fra Aalbu.

– Jeg er fornøyd med svarene fra Dordi, og jeg føler at jeg har blitt både litt klokere og litt roligere, sier Torve til OPP på fredag.

Torve forteller at ettersom han sitter i utvalget for helse og oppvekst har han muligheten til å følge opp tematikken videre fremover.

– Det var nytt for meg at skolen har mobilforbud, og at skjermtiden har begrensninger i skolen. Så ble jeg lettet over å få høre hvordan lesing og skriving for hånd blir ivaretatt i oppdalsskolen.

Torve er også opptatt av hvordan mobbing har flyttet seg fra skolegården til mobilen og internett.

– Det er flere yngre nå som sliter med depresjon og i sosiale sammenhenger. Slik jeg forstår det har det sammenheng med mobil og internettbruk. Det er fryktelig synd at slikt blir så vanskelig å holde et øye med. Dette blir for så vidt et foreldreansvar, ikke et læreransvar, sier Torve.

Han var også godt fornøyd med Aalbus siste poeng.

– Jeg synes det var en kjøle god måte å ta det fra talerstolen - at foreldrene også har et ansvar for å skjerpe seg på databruken sin, både når det gjelder skjermtid og oppførsel.