Er du på utkikk etter en spennende sommerjobb? Gjennom et nystartet prosjekt, søker nå Rennebu kommune etter ungdom som har lyst til å arbeide ute i skogen.

Det ny oppstartede prosjektet legger til rette for at lokale ungdommer som ønsker en meningsfull sommerjobb, kan få jobb ute i skogen. Prosjektet har navnet JOB:U der målet er å rekruttere trønderske ungdommer til skogbruket, en næring som trenger mer lokal arbeidskraft.

Oliver Holberg valgte Skog og naturbruk som valgfag da han gikk i 10. klasse ved Rennebu barne- og ungdomsskole. Foto: Rennebu barne- og ungdomsskole/Arkiv

– Vi er veldig glade for å kunne tilby våre ungdommer en sommerjobb der de får prøve seg i praktisk og fysisk arbeid ute i skogen, sier Ada Aas Skjerve. rådgiver skogbruk i Rennebu kommune.

– Sommerjobben dreier seg i all hovedsak om ungskogpleie. Det vil si å gå inn ungskogen med en ryddesag og fristille trærne som skal bli fremtidsskogen. Ungdommene skal jobbe sammen som et lag, der de vil få tett oppfølging av en rutinert arbeidsleder, fortsetter Skjerve.

Ada Aas Skjerve er rådgiver skogbruk i Rennebu kommune. Foto: Privat

Stort potensiale

Det er Skogselskapet i Trøndelag som har initiativet og ansvaret for organiseringen av JOB:U, der det i alt satses mot syv trønderske kommuner i 2024; Rennebu, Indre Fosen, Stjørdal, Verdal, Steinkjer, Namsos og Nærøysund.

– Ungskogpleiebehovet er stort. Ifølge Statsforvalteren i Trøndelag sine tall har kun 30 prosent av ungskogpleiebehovet blitt dekket de siste 5 årene. Her er det et stort potensiale for arbeidsplasser til lokale ungdommer i hele fylket, sier Erlend Grande, prosjektleder for JOB:U Trøndelag.

Hvorfor en så liten andel av behovet blir gjennomført har ikke Grande svaret på, men tror at tilgjengeligheten på arbeidskraft kan være en av faktorene.

Erlend Grande er prosjektleder for JOB:U Trøndelag. Foto: Jonas Skjermstad Rønning, Trønder Avisa

Viderefører storsuksess

Skogselskapet gjennomførte JOB:U som et pilotprosjekt i tre Trønderske kommuner i fjor, der 110 ungdommer søkte på sommerjobbene.

Prosjektet ble en så stor suksess at de nå har lyst ut nye sommerjobbstillinger for 2024.

– Skogbruket trenger lokal arbeidskraft både i dag og i mange år fremover. Med nytt bachelorstudiet i skogfag på Nord Universitet Steinkjer fra høsten 2025 skal vi utdanne flere trøndere til skogfaget. Jeg håper å se flere med praktisk bakgrunn fra JOB:U i den nye utdanningen på Steinkjer, avslutter Grande.