foto
Bildet av disse jernbanearbeiderne i arbeid med en skjæring i Drivdalen, ble samlet inn av Ivar Lauritzen på 80-tallet. Den eneste informasjonen vi har er at Peder Mork, som bodde i Drivdalen, sitter øverst til venstre i hvit skjorte. Fotografen er også ukjent.

Dette er sliterne som bygde Dovrebanen. De tjente 32 øre timen og ble snytt for festen.