– Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg?